Winkelwagen
 • GRATIS bezorging binnen EU vanaf €400 orderwaarde.
 • 2 jaar GARANTIE door PURE kwaliteit
 • Vóór 16:00 uur BESTELD, MORGEN BEZORGD (NL)

Privacybeleid

Welkom bij VINZ ROY.

Wij van VINZ ROY (https://www.vinzroy.com) hopen dat je met veel plezier bij ons online winkelt. VINZ ROY geeft veel om je privacy.

Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Vinz Roy.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 15-11-2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoons- en bedrijfsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens van VINZ ROY aan het einde van ons privacybeleid.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Persoons- en bedrijfsgegevens die wij verwerken

VINZ ROY verwerkt je persoons- en bedrijfsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoons- en bedrijfsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer
 • IP adres
 • Locatiegegevens
 • Overige gegevens die je actief aan ons verstrekt door een account op de website aan te maken of in overige correspondentie.


Bijzondere en/of gevoelige persoons- en bedrijfsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@vinzroy.com, dan verwijderen wij deze informatie.

VINZ ROY verwerkt jouw persoons- en bedrijfsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Het afhandelen van jouw bestelling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Je de mogelijkheid te bieden een ‘mijn account’ aan te maken;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.


Geautomatiseerde besluitvorming

VINZ ROY neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vinz Roy) tussen zit.

Delen van persoons- en bedrijfsgegevens met derden

VINZ ROY verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VINZ ROY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

VINZ ROY bewaart je persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de onderstaande categorieën van persoons- en bedrijfsgegevens:

Persoons- en bedrijfsgegevens – Bewaartermijn – Reden

Personalia – 7 jaar – Belastingcontrole
Adres – 7 jaar – Belastingcontrole
Telefoonnummer – 7 jaar – Belastingcontrole
E-mail – 7 jaar – servicedoeleinden en naslag
Inloggegevens account – tot verwijdering – service

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Hieronder vallen:

WEBWINKELSOFTWARE

WooCommerce en WordPress
Onze website en -shop is ontwikkeld met software van WooCommerce en WordPress. Persoons- en bedrijfsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce en WordPress hebben toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce en WordPress zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce en WordPress maken gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoons- en bedrijfsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce en WordPress behouden zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

WEBHOSTING

Transip
Wij nemen webhostingdiensten af van Transip. Transip verwerkt persoons- en bedrijfsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoons- en bedrijfsgegevens. Transip heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoons- en bedrijfsgegevens te voorkomen. Transip is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-MAIL EN E-MAILLIJSTEN

Mailchimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailchimp. Mailchimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoons- en bedrijfsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

PAYMENT SERVICE PROVIDERS 

Pay.nl
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoons- en bedrijfsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal
Daarnaast maken wij gebruik van PayPal. PayPal verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoons- en bedrijfsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Afterpay (Riverty)
En voor achteraf betalen maken wij gebruik van Afterpay (Riverty). Afterpay (Riverty) verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Afterpay (Riverty) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen. Afterpay (Riverty) behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoons- en bedrijfsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Afterpay (Riverty)’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Afterpay (Riverty) bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

VERZENDEN EN LOGISTIEK

DHL Parcel en DHL Express
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je zending bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL Parcel en DHL Express voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL Parcel en DHL Express delen. DHL Parcel en DHL Express gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL Parcel en DHL Express onderaannemers inschakelen, stelt DHL Parcel en DHL Express je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

FACTURATIE EN BOEKHOUDING

Exact Online Handel
Voor onze boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online Handel. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoons- en bedrijfsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online gebruikt je persoons- en bedrijfsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoons- en bedrijfsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan VINZ ROY op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse, Europese en Internationale wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoons- en bedrijfsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons- en bedrijfsgegevens als je vermoedt dat wij je persoons- en bedrijfsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy  zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoons- en bedrijfsgegevens door of in opdracht van Vinz Roy. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

COOKIES

VINZ ROY maakt op de website gebruik van cookies (Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij je bezoek aan een website, naar je computer wordt gestuurd). Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

De verschillende typen cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

 • Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Hieronder vallen functionele cookies.
 • Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Hieronder vallen tracking cookies, sociale media cookies en marketing cookies.


Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?
Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

 • Winkelwagen (functioneel): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.
 • Cookie keuze (functioneel): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. 
 • Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. 
 • Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren.
 • Sociale media (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om sociale media pagina’s te ‘liken’. Deze button werkt door middel van code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig is.


Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Hoe wij persoons- en bedrijfsgegevens beveiligen
VINZ ROY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@vinzroy.com.

DATALEK

Per 1 januari 2016 zijn wij, als online ondernemer, verplicht om bij bepaalde datalekken melding te maken bij de autoriteit persoons- en bedrijfsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoons- en bedrijfsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoons- en bedrijfsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zullen wij onze klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

VINZ ROY B.V.
Lofoten 199
2721 JG ZOETERMEER
NEDERLAND

Telefoon: +31 (0)85-0805428
E-mail: hello@vinzroy.com